Velkommen

Nyheder
Efter konstituering er bestyrelsen:

Formand.
Tom Petersen

Kasserer/Sekretær.
Johnny Petersen

Næstformand.
Bruno H. Hansen

Best.Medlem/Driftleder.
Finn Jensen

Best.Medlem/Webmaster.
Mads Andersen,

Se for yderligere se: Bestyrelsen

Opdateret 2020.08.02/Bestyrelsen


Mandag den 27 juli 2020 kl. 19.00 i Lersø Centeret blev den årlige Generalforsamlingen afholdt.
Godkendt Referat;  Dagsorden, beretning, takstblad, forslag, regnskab og budget kan downloades her: Generalforsamling 2020
Opdateret 2020.08.02/Bestyrelsen

Fjernaflæsning af  vandmåler

Det er nu muligt at tilkøbe et fjernaflæsnings display.

Se mere her Fjernaflæsning af Vandmåler

2019.12.05/Bestyrelsen