Velkommen

Nyheder

Opdateret: Generalforsamlingen 2020 

AFLYST!

Ordinær generalforsamlingen i 2020 er aflyst. 

Ny Generalforsamling vil blive indkaldt med 14 dages varsel når forholdende tillader det.

Dagsorden, beretning, takstblad, forslag, regnskab og budget kan downloades her: Generalforsamling 2020

Opdateret 2020.03.28/Bestyrelsen


Fjernaflæsning af  vandmåler

Det er nu muligt at tilkøbe et fjernaflæsnings display.

Se mere her Fjernaflæsning af Vandmåler

2019.12.05/Bestyrelsen


Udskiftning af vandmålere 2020

I 2020 bliver de resterende vandmålere vest for banen udskiftet.

Husk at kontrollere ventilerne før og efter vandmåleren, så vi kan skifte måleren uden problemer.