Velkommen

Nyheder
Mandag den 27 juli 2020 kl. 19.00 i Lersø Centeret er den årlige Generalforsamlingen. 

Hvis Corona situationen ændre sig, vil Bestyrelsen kunne flytte Generalforsamlingen yderligere.

Hjemmesiden vil blive opdateret ved ændringer.

Dagsorden, beretning, takstblad, forslag, regnskab og budget kan downloades her: Generalforsamling 2020

Opdateret 2020.06.23/Bestyrelsen


Fjernaflæsning af  vandmåler

Det er nu muligt at tilkøbe et fjernaflæsnings display.

Se mere her Fjernaflæsning af Vandmåler

2019.12.05/Bestyrelsen


Udskiftning af vandmålere 2020

I 2020 bliver de resterende vandmålere vest for banen udskiftet.

Husk at kontrollere ventilerne før og efter vandmåleren, så vi kan skifte måleren uden problemer.