Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021
Andelsselskabet Vipperød Vandværker
afholder generalforsamling Tirsdag d. 22 Juni 2021 KL. 1900 på Skimmedevej 10.
Nedenfor kan dagsorden, beretning, takstblad, forslag, regnskab og budget downloades.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Opdateret 2021.06.07 med 2021 Budget og fuldt regnskab