Udskiftning af vandmålere 2018

I 2018 skal der udskiftet vandmåler mellem Ågerupvej og Roskildevej samt Maglestenen.

Husk at kontrollere ventilerne før og efter vandmåleren, så vi kan skifte måleren uden problemer.