Vandmålere

Ved problemer med måleren :

Såfremt du/I registrerer at der kan være et problem med en vandmåler, bedes i kontakte vores driftleder på akuttelefonen.

Udskiftningsplan:

Vandmålerene skal enten testes eller udskiftes løbende. Bestyrelsen har besluttet at vi skifter målerne løbende efter følgende plan

Udskiftninger i 2017 bliver Ågerup/Arnakke.

Udskiftninger i 2018 mellem Ågerupvej og Roskildevej samt Maglestenen.

Udskiftninger i 2019 Grundejerforeningen Holmehøj og på Ejlstrupvej samt Skovlyvej

Udskiftninger i 2020 resten vest for banen.

Planen er vejledende og bliver uden varsel ændret af bestyrelsen.