Vandmålere

Ved problemer med måleren :

Såfremt du/I registrerer at der kan være et problem med en vandmåler, bedes i kontakte vores driftleder på akuttelefonen.

Udskiftningsplan:

Vandmålerene skal enten testes eller udskiftes løbende. Bestyrelsen har besluttet at vi skifter målerne løbende efter følgende plan:

Ingen udskiftninger i 2021, da alle målere er udskiftet til elektroniske målere.

Planen er vejledende og bliver uden varsel ændret af bestyrelsen.